Program MyFoil

MyFoil je program určený k vývoji a analýze podzvukových leteckých profilů. Umožňuje rychlý a jednoduchý návrh profilu křídla v závislosti na jeho aerodynamických charakteristikách. Výsledky návrhu jsou dostatečně přesné a plně dostačující pro vývoj modelů letadel a jsou dobrou alternativou testů ve vzduchovém tunelu.

MyFoil dále umožňuje:

 • Jednoduchý návrh nového profilu pomocí myši (drag and drop)
 • Porovnávat aerodynamické charakteristiky různých profilů
 • Vertikálne otočit profil (pro případ letu 'na zádech')
 • Zobrazit detail náběžné/odtokové hrany profilu
 • Zobrazit křivost profilu
 • Zobrazit rozložení vztlaku podél profilu
 • Okamžitý výpočet koeficientů vztlaku, momentu a odporu (Cl, Cm, Cd )
 • Zobrazit poláru pro různá Reynoldsova čísla
 • Tisk profilu (kořenového, interpolovaného a okrajového)
 • Export do formátu DXF (vyžadují některé CNC řezačky polystyrenu, pouze v komerční verzi)
 • Uložení a načtení dat ve formátu MyFoil
 • Uložení a načtení souřadnic profilu ve formátu UIUC (*.DAT)
 • Uložení a načtení poláry ve formátu MyFoil

MyFoil je velmi rychlý program pro analýzu profilů. Velikost souboru je 993 KB, nevyžaduje instalaci.

Systémové požadavky: Windows XP nebo vyšší

MyFoil - hlavní obrazovka

Mainscreen

Metody výpočtu

Aerodynamické vlastnosti profilu jsou popsány třemi hlavními koeficienty:

Cl koeficient vztlaku

Cd koeficient odporu

Cm koeficient momentu

Program MyFoil nejprve vypočítá rozložení vztlaku v nestlačitelném neviskozním prostředí použitím 2-D vortex panelové metody. Soustava lineárních rovnic je řešena pomocí rychlé LU dekompozice.

Profil je následně umístěn ve viskozním prostředí podzvukových rychlostí a výsledky předchozích metod (především rozložení rychlostí proudění) jsou použity k výpočtu mezních vrstev pro oba povrchy profilu. Získaná mezní vrstva je použita k získání koeficientu odporu. Vztahy pro výpočet mezní vrstvy obsahují laminární část proudění, tranzitní kriterium a model pro turbulentní část proudění. Program MyFoil používá pro výpočet laminárního proudění jednorovnicovou Thwaitovu metodu a pro turbulentní proudění dvourovnicovou Head's metodu. K určení bodu přechodu laminárního proudění v turbulentní je použito Michelovo kriterium.

Porovnání polárních křivek

MyFoil umožňuje načíst polární křivky z externích souborů a porovnat tak vlastnosti různých profilů. Poláry jsou uloženy ve speciálním MyFoil formátu, proto je nutné nejprve načíst externí profil, uložit jeho poláru (při daném Reynoldsově čísle) ve formátu MyFoil. Je možné porovnávat až tři externí poláry s modelovaným profilem.
Napište nám
Váš e-mail :
Text :